Accessibility Links

Skip to content

Breaking News:

Help our campaign!

Säg NEJ till djurtestad kosmetika

Från år 2013 skulle EU vara fritt från all ny djurtestad kosmetika. Men nu funderar beslutsfattarna på att skjuta upp datumet. Detta trots en kraftig opinion mot djurtestad kosmetika och ett redan existerande förbud mot att utföra djurtester för kosmetika inom EU. Var med och säg NEJ till djurtester för kosmetika i Europa.

Vi, de undertecknande, vill inte att ny kosmetika som har testats på djur ska finnas tillgängligt i EU.

Djurförsök för kosmetika är plågsamt för djuren och onödigt. Vi uppmanar EU-parlamentet att hålla fast vid beslutet om ett säljförbud från och med 2013, i enlighet med 7:e tillägget i kosmetikadirektivet. Folkopinionen säger av etiska skäl nej till djurtestad kosmetika, och det finns inget intresse av att ny kosmetika som har testats på djur ska säljas inom EU efter 2013. Vi uppmanar EU-parlamentet att lyssna till den överväldigande majoriteten av Europas medborgare och rösta nej till en uppskjutning av förbudet.

Obligatoriska *

Genom att underteckna den här namninsamlingen godkänner du att ditt namn och landet där du bor publiceras här.Signatures
Top of the page